Cinema Teatro Jolly © 2013 - Via Giacomo Matteotti, 99, 40024 Castel San Pietro Terme BO, Italia - Cell. 347/4238370 Tel 051/944976